ZOOROPE
Európa  állatkertjei

 

TÁRSASKIFUTÓK

MIXED-SPECIES EXHIBITS

 

 

Társaskifutók ragadozókkal (order Carnivora)

Mixed-species exhibits with Carnivorans (order Carnivora)

 

 

Ragadozók társbérletben I. - Társaskifutók kialakítása a medvefélék (Ursidae) esetében


Munkám során egy taxon, a medvefélék (Ursidae) családjának kiemelésén keresztül vázoltam fel a környezetgazdagítási módszerek egy sajátos formájának, az interspecifikus szociális környezetgazdagításnak, avagy a társaskifutók kialakításának bemutatását, illetve azok alkalmazhatóságát a viselkedésre gyakorolt hatások függvényében. E rendszertani csoporton belül azonban eltekintettem az óriáspandára...

Teljes anyagRagadozók társbérletben II. - Társaskifutók kialakítása a mongúzfélék (Herpestidae) és a madagaszkári ragadozók (Eupleridae) esetében


Az állatkerti társaskifutók létrehozásának elméleti és „általános szabályairól” az előző részben olvashattunk. A különböző medvefajokkal történő társítások áttekintése után jelenleg a ragadozók rendjének egy másik, jóval kisebb termetű fajokat tömörítő családja kerül bemutatásra. A mongúzfélék (Herpestidae) 34 recens faját jelenleg két alcsaládra, a többnyire magányos életmódú, 23 fajt összegző Herpestinae...

Teljes anyagMixed-species exhibits with carnivorans II. - Mixed-species exhibits with Mongooses (Herpestidae) and Madagascar Carnivores (Eupleridae)


Currently there are 34 species of mongooses described in the family Herpestidae, although further taxonomic research may change this number in the future. Twenty-five members of the taxon live in Africa and nine in Asia. According to the current subdivision of Herpestidae ― using not only morphology, but also behavioural ecology and molecular markers ― two subfamilies are supported within the taxon...

Whole articleRagadozók társbérletben III. - Társaskifutók kialakítása a macskafélék (Felidae) és hiénafélék (Hyaenidae) esetében


Egy sztenderdnek nevezhető kifutó – a környezetgazdagítást jelentő etetési módszerek alkalmazása mellett is – rövid időn belül unalmassá válhat az állatkerti gepárdok számára. Egy másik faj jelenléte, mint például a viszonylag nyugodt vérmérsékletű szélesszájú orrszarvú kiváltképp alkalmas lehet egy társítás kialakítására. Az orrszarvúk alapvetően figyelmen kívül hagyják a gepárdokat, azok pedig óvatosan, ám láthatóan nyugodtan mozognak a nagytestű növényevők közelében...

Teljes anyagMixed-species exhibits with carnivorans III. - Mixed species exhibits with Cats (Felidae) and Hyenas (Hyaenidae)


A standard enclosure – despite of the enrichment programmes – can be soon boring for the Cheetahs. Another species can help a lot, and a relatively calm White Rhinoceros is especially suitable for an association. The big herbivores do not fit into the prey pattern of the cats and mostly ignore the Cheetahs. The Cheetahs are not afraid of them, instead they move quietly and calm between and around the Rhinos. Cheetah and White Rhinoceros combination are more...

Whole articleRagadozók társbérletben IV. - Társaskifutók kialakítása a cibetmacskafélék (Viverridae) esetében


A cibetmacskafélék közül binturongokkal alakítnak ki a leggyakrabban társaskifutót. A San Diego-i Állatkertben egy sikeres vegyesfajú bemutatójának számított a binturongok és oroszlánfejű makákók közössége az 1980-as évek végétől. A fajokat elkülönítették az etetés és utódnevelés időszakára, valamint az éjjeli órákra. A cibetmacskák a későbbiekben elszeparált férőhelyet is használhattak, valamint éjjel kijárhattak a külső kifutóra. A kb. egy héttel...

Teljes anyagMixed-species exhibits with carnivorans IV. - Mixed-species exhibits with Civets and Genets (Viverridae)


As it can be seen from the abovementioned lists the Binturong is the most common species coexist with other species in a mixed exhibit. In San Diego Zoo there were a successful mixed exhibit with Binturongs and Lion-tailed Macaque since the end of the 1980s. The species were separated during feeding time, rearing of young and over night. Binturongs were then given access to the transfer chutes over which there was raincover and heat lamps. The viverrids have also...

Whole articleRagadozók társbérletben V. - Társaskifutók kialakítása a kutyafélék (Canidae) esetében


A szürke farkasokat a legtöbb esetben barnamedvékkel társítják, mely számos európai állatkertben is megfigyelhető. Néhány baleset szintén lejegyzésre került a társítások kapcsán. Egy esetben egy medvebocsot öltek meg kifejlett farkasok, mert az a medvék elől elzárt területre került, valamint előfordult, hogy egy magányos medvét támadtak meg csoportosan farkasok. Ellentétes példa szintén ismeretes, mely szerint Kodiak-medvék öltek meg fiatal alaszkai fehér farkas kölyköket...

Teljes anyagMixed-species exhibits with carnivorans V. - Mixed-species exhibits with Dogs (Canidae)


The most frequent association is the Grey Wolf & Brown Bear coexistence which have been tried in many institutions. Some accidents have also been reported: in one occasion a bear cub was killed by full-grown wolves as it was strolled to a bear-proof area, furthermore, another time it happened that a lonely bear was attacked by a pack of wolves. On the contrary Alaskan Tundra Wolf pups were killed by Kodiak Bears in a 3400 m² exhibit in Wildpark Lüneburger Heide...

Whole articleRagadozók társbérletben VI. - Társaskifutók kialakítása a fülesfóka-félék (Otariidae), rozmárfélék (Odobenidae) és valódi fókafélék (Phocidae) esetében


A különböző fókafajokat a legtöbb esetben más fókafajokkal társítják az állatkertek. Ennek a természetes élettérben is megfigyelhető fajtársulások szolgálhatnak szakmai alapot, melyet az alábbiakban röviden áttekintünk. A természetben számos fülesfóka-faj osztozik szárazföldi „pihenőhelyén” egyéb „úszólábúakkal”, köztük valódi fókafajokkal egyaránt. Az angol szakirodalomban „haul-out area”...

Teljes anyagMixed-species exhibits with carnivorans VI. - Mixed-species exhibits with Eared Seals (Otariidae), Walrus (Odobenidae) and Earless Seals (Phocidae)


In the wild many otariids share haul-out areas with other pinniped species, including species of phocids. In the Southern Ocean, multiple species of fur seals haul-out at the same sites, as do sea lions and fur seals, and many locations support colonies of Southern Elephant Seals and small number of species of Antarctic seals. In the North Pacific Ocean, Steller Sea Lions and Northern Fur Seals...

Whole articleRagadozók társbérletben VII. - Társaskifutók kialakítása a mosómedve-félék (Procyonidae) és macskamedve-félék (Ailuridae) esetében


A vörös macskamedvéket leggyakrabban Reeves-muntyákszarvasokkal társítják, mely fajkombináció számos észak-amerikai és európai intézményben kipróbálásra került már. A Nürnbergi Állatkertben a két faj egy 585 m² nagyságú, természetes talajú, bokrokkal és élő fákkal tarkított kifutón kapott közös elhelyezést. A 20 m² nagyságú, kettéosztott belső férőhely mindkét része folyamatosan hozzáférhető volt...

Teljes anyagMixed-species exhibits with carnivorans VII. - Mixed-species exhibits with Raccoons (Procyonidae) and Red Panda (Ailuridae)


The most frequent association is the Red Panda & Reeves’ Muntjac coexistence which has been tried in many European and North American institutions. In Nürnberg the two species lived together in a 585 m² sized enclosure with several living trees, bushes and grass on natural ground. The 20 m² indoor facility with two compartments permanently accessible for both species, but only one equipped with climbing structures. The muntjacs were habituated first to the enclosure...

Whole article