ZOOROPE
Európa  állatkertjei

 

BEMUTATKOZÁS

 

A magyar állatkertészeti szakma aktív résztvevőjeként nagy örömömre szolgál, hogy napjainkra már állatkertekkel foglalkozó magyar nyelvű  hivatalos és nem hivatalos  weboldalak egyaránt lehetővé teszik az állatkertekkel kapcsolatos ismeretszerzést, információátadást és kommunikációt, legyen az szakmai indíttatású vagy „pusztán” érdeklődésen alapuló kérdésözön. Ezen oldalakon olvashatunk a hazai állatkertek aktuális híreiről, történetükről, szerepvállalásukról egyaránt. Hiánypótló fáradozásukért ezúton is köszönettel tartozom illetékes Kollégáimnak.

 

A Zoorope létrehozásának elsődleges célja a mesélés. Mesélni. Az öreg kontinens állatkertjeinek történetét mesélni, megemlékezve múltról, megmutatva jelent, megidézni jövőt. Stílusában könnyed útleírások, barangolások tárháza igyekszik lenni e mesélés, ám mégis szándékoltan informatív adatmennyiséggel és fotóanyaggal sáfárkodva. Bízom benne, hogy a képzeletbeli utazások leírásának olykor száraz ismeretanyaga a laikusokat sem rettenti vissza az úton, és a gazdag képi illusztráció képes lesz tovább szőni a mese szálát.

 

Az Állatkert ismertetők menüpont tartalmát illetően európai állatkertek, valamint azok bemutatóinak részletes, fotókkal gazdagon illusztrált leírásait tartalmazza. A szubjektív szegmenst próbáltam ötvözni a kisebb-nagyobb „mesék elmondásakor” tapasztalható objektív nézőponttal. 

 

A Tartástechnológia menüpont főbb kategóriák szerint csoportosítva tartalmaz olyan állatkertészettel foglalkozó szakfordításokat és cikkeket, melyek közlésével elsődleges célom a hazai állatkertészeti szakma magyar nyelvű ismeretanyagának bővítése. Ezen belül is kiemelt szereppel bírnak a különböző fajok – jelenleg emlősök – részletes, angol nyelvű tartástechnológiai szakirodalmának magyar nyelvű fordításai.

 

Mind az állatkert leírások, mind a különböző témájú cikkek száma várhatóan folyamatosan gyarapszik majd időm engedtével. Bízom benne, hogy a kikapcsolódást jelentő olvasatokon túlmenően az oldal információtartalma a Kollégák munkáját is képes lesz segíteni.

 

 

Svábik Krisztián, 2012. április 10.

 

 

A HONLAP ÚJDONSÁGAI

 

Ragadozók társbérletben VII. - Társaskifutók kialakítása a mosómedve-félék (Procyonidae) és macskamedve-félék (Ailuridae) esetében


A vörös macskamedvéket leggyakrabban Reeves-muntyákszarvasokkal társítják, mely fajkombináció számos észak-amerikai és európai intézményben kipróbálásra került már. A Nürnbergi Állatkertben a két faj egy 585 m² nagyságú, természetes talajú, bokrokkal és élő fákkal tarkított kifutón kapott közös elhelyezést...

Teljes anyag„A természetnek nincs szüksége ránk, nem úgy, mint nekünk a természetre” - A Görlitzi Állatkert


Az állatkert a városban, ligetes környezetben helyezkedik el a maga alig több mint öt hektárjával. A bejárat nem túl hivalkodó, nincs körülötte nagy parkoló. A pénztárnál természetesen át kell haladni az ajándékbolt mellett. Az állatállományt 120 faj 550 egyede képezi, többnyire eurázsiai fajok. Első lépéseink a park emblematikus állatainak...

Teljes anyagA déli törpeszarvas tartástechnológiája, Pudu pudu  Molina, 1782


A déli törpeszarvas hosszú ideje sebezhetőnek (Vulnerable, VU) minősült a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Vörös Listája szerint (jelenleg fenyegetettség közeli, Near Threatened, NT besorolású, ford. megj.), azonban néhány, a fajra vonatkozó sikeres tenyészprogram már folyamatban van. A déli pudu Nemzetközi Törzskönyvének...

PDF dokumentum betöltése